blog image

Chak Phra Festival, 29 October 2023, at Yala Municipal Youth Centre, Yala. Patung Buddha yang dihormati diangkut di dalam perahu hias yang dihias dengan apik di sekitar kota

Chak Phra Festival

00:00:00:00